Outsourcing IT jest tańszy, niż myślisz.

Klauzule informacyjne

 

Klauzula informacyjna dla klientów sieci myConnect

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AverTech Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 25-633 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:
   a) listownie na adres podany powyżej,
   b) poprzez formularz kontaktowy dostępną na stronie WWW
 w zakładce Kontakt,
   c) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@myconnect.pl,
   d) telefonicznie pod numerami (+48) 41 201 07 61 lub (+48) 510 790 818.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dla AverTech Sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@myconnect.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora obowiązków związanych z realizacją zawartych umów na podstawie:
   a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
       27 kwietnia 2016 r.
          art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umów lub w celu ich zawarcia,
          art. 6 pkt 1 lit. a – zgody na przekazywanie informacji o promocjach i nowych
                                     produktach,
   b) Kodeksu cywilnego,
   c) Ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

4. Pani/Pana danych osobowych nie są przekazywane żadnym Odbiorcom.

5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu umowy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla zawarcia i realizacji umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. w przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

 

 

Nasi Partnerzy

 

INFINI SYSTEMS

_________________________________

NETION Systemy Informatyczne

_________________________________

Tellogistic Polska

tellogistic

_________________________________

DITT.PL

ditt

_________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR"

domator

_________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowe